Friday, March 28, 2014

سخنان بانو نسرین ستوده در محفل ادبی و بی ادبی هالوسخنان نسرین ستوده این بار از درون زندان بزرگ: ما ظاهراً آزادیم

نسرین ستوده در حمایت از حصرشدگان، اقلیت‌ها، زندانیان عقیدتی‌ و مدافعین حقوق بشر ميگويد: یادمان باشد دادرسی زندانیان وجدان بدون رعایت قانون بوده، در دادگاه‌های سِری و با روش‌های امنیتی ...
وکالت و احیای عدالت، امانتی ست که از دیگران به ما رسیده بود؛ با
پروانه یا بی‌پروانه؛ آن را به آیندگان خواهیم سپرد.
سخنان صمیمانه بانو نسرین ستوده در محفل ادبی و بی ادبی هالو

به سر شعری سرودن دارد امشب
غم عالم زدودن دارد امشب
به باغ انجمن در بین گل ها
گل نسرین ستودن دارد امشب
استاد لواسانی
نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر یکی از زنان زندانی اوین است که۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد.

No comments:

Post a Comment