Wednesday, March 26, 2014

اعتصاب شاهرخ زمانی از زمان تبعید به زندان قزل‌حصار


 – شاهرخ زمانی فعال کارگری زندانی از زمان انتقال به زندان قزل‌حصار در اعتصاب غذا بسر می‌برد.
 شاهرخ زمانی فعال کارگری زندانی که ظهر روز سه‌شنبه ۲۰ اسفند ماه بصورت ناگهانی از سالن ۱۲ زندان رجایی شهرکرج به زندان قزل‌حصار کرج تبعید شد، از آن تاریخ در اعتصاب غذا بسر می‌برد.
این زندانی سیاسی پس از انتقال به زندان قزل‌حصار مدت ۷ روز را در سلول انفرادی نگهداری شده است.
شاهرخ زمانی که نسبت به پلمب و تفکیک کتابخانه بند اعتراض کرده بودند، روز شنبه ۲۶ بهمن ماه به سلول انفرادی منتقل و روز ۳ اسفند ماه به همراه رسول بداغی به دادسرای عمومی و انقلاب کرج اعزام و توسط بازپرس پرونده اتهامات شورش در زندان، اخلال در نظم و درگیری با مامور به ایشان تفهیم شد.
شاهرخ زمانی به جرم فعالیتهای کارگری و سندیکایی در دی ماه سال ۱۳۹۰ به همراه دیگر فعال کارگری محمد جراحی برای اجرای محکومیت ۱۱ سال خود بازداشت شد.
این فعال کارگری پیش‌تر و در تاریخ هفدهم خردادماه سال ۹۰ توسط نیروهای امنیتی در تبریز بازداشت و در تاریخ بیست و هفتم مهرماه، با تودیع وثیقه دویست میلیون تومانی به صورت موقت از زندان آزاد شد.
 هرانا

No comments:

Post a Comment