Sunday, July 20, 2014

عبدالله آبادیان کماکان بلاتکلیف در بازداشت بسر می برد


رزند ملک محمد آبادیان پس از حدود سه سال حبس بدون دریافت حکم همچنان بلاتکلیف است.
 عبدالله آبادیان فرزند کوچک ملک محمد ابادیان با گذشت سه سال در بازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان مرکزی زاهدان و با وجود قول آزادی همچنان بلاتکلیف است.
وی در زمان بازداشت ۱۶ سال سن داشت و علت بازداشت وی و دو تن دیگر از برادرانش فشار وارد کردن به پدرش ملک محمد ابادیان برای اعتراف علیه مولوی فتحی محمد نقشبندی بوده است. بر اساس قول قاضی پرونده وی شش ماه پیش میبایست با تودیع وثیقه از زندان آزاد میشد.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment