Tuesday, July 15, 2014

دستگیری همه اعضای یک خانواده بهایی در تبریز


روز یکشنبه ماموران وزارت اطلاعات با ورود به خانه فرزاد بهادری،آقای بهادری و همه خانواده ایشان را دستگیر می‌کنند.
ماموران که ۵ مرد و سه زن بودند و حکم جلب این خانواده را داشتند این خانواده بهایی را بازداشت کردند . کتاب‌های مذهبی و تعداد سازهای موجود در خانه را نیز توقیف کردند.
اعضای این خانواده علاوه بر فرزاد باقری، همسر ایشان خانم سیمین رسولی (مادر خانواده) و دو دختر خانواده نسیم و سحر بهادری نیز بازداشت شدند.
لازم به ذکر است پیش از بازداشت آقای باقری ایشان را به محل کارش بردند و کامپیوترهای محل کار ایشان را نیز توقیف کردند.
هنوز از محل بازداشت این خانواده بهایی دستگیر شده خبری در دست نیست و تماسی با بستگانشان حاصل نشده است.

منبع: توانا

No comments:

Post a Comment