Sunday, July 20, 2014

سارنگ اتحادی جهت اجرای حکم روانه زندان شد


سارنگ اتخادی، شهروند بهایی ساکن تهران جهت اجرای حکم روانه زندان اوین شد.
  ”سارنگ اتحادی” که طبق حکم قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود روز یکشنبه ۲۸ تیر ماه پس از ملاقات با همسرش “نسیم اشرفی” در زندان اوین، خود را جهت گذراندن محکومیت به دایره اجرای احکام زندان اوین معرفی کرد و به زندان منتقل گردید.
یاداوری می شود همسر نامبرده، “نسیم اشرفی” حدود دو ماه پیش برای گذراندن حکم یک سال حبس راهی زندان اوین شده است.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment