Sunday, July 27, 2014

بی خبری از وضعیت سه شهروند کُرد

 با گذشت ۵۳ روز از بازداشت شش شهروند کُرد توسط اطلاعات سپاه پاسداران، از وضعیت سه تن از ایشان اطلاعی در دست نیست.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۵۳ روز پیش شش تن از شهروندان کُرد توسط اطلاعات سپاه پاسدارن بازداشت شدند که ۳ نفر از آنان همچنان در بلاتکلیفی و بازداشت به سر می برند. پنج تن از این فعالین به نامهای رضا ایوبی، مصطفی سبزی، اسماعیل اختری، ناصر بدوی و عبدالله بدوی از اهالی شهر ماکو و یک تن از آنان به نام رشید صالحی از اهالی شهر خوی می باشند.
بنا به همین گزارش، ۳ نفر از آنان به نامهای رضا ایوبی، مصطفی سبزی و ناصر بدوی هفته گذشته به زندان ارومیه منتقل شدند و مابقی همچنان در بازداشت اطلاعات سپاه بسر می برند.

No comments:

Post a Comment