Monday, July 14, 2014

بازرسی منزل و بازداشت یک شهروند کرد


 «رضا حاجی ساله» اهل روستای «زلێ» توسط ماموران امنیتی بانه در منزل خود بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۱ تیر ماه ماموران امنیتی بانه منزل «رضا حاجی ساله» را در روستای «زلێ» (مورد تفتیش قرار داده و وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
از اتهامات دقیق، علت بازداشت و همچنین محل نگهداری وی اطلاع دقیقی در دست نیست.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «رضا حاجی ساله در ارتباط با مسائل سیاسی بازداشت شده است.»

No comments:

Post a Comment