Thursday, July 17, 2014

دلایل سرکوب وب لاگ نویسان و روزنامه نگاران توسط مزدوران رژیم اسلامی ایران :


هجوم وحشیانه بسیج و بهم ریختن دفتر روزنامه دانشجویی! شکنجه وبلاگ نویس در بند حسین رونقی ملکی! هجوم اداره اطلاعات به منزل روزنامه نگار  بهمن احمدی امویی و دستگیر آن! حکم 19 سال زندان برای وب لاگ نویس حسین درخشان !
ضرب و شتم و کشتن وبلاگ نویس مستقل ستار بهشتی در پلیس فتا تهران! دستگیری وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران در آستانه انتخابات!
خبر های ناگوار روزانه از هجوم ،دستگیری و شکنجه و کشتن وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران روزی نیست که در شبکه های اجتماعی و اخبار وجود نداشته باشد.
از آنجا که این قشر دارای تفکر،تبعیضات و شرایط خفقان جامعه را به رشته تحریر در آورده ،حاکمان استبداد و اقتدار گرا ی رژیم اسلامی را تاب نیاورده و به دلیل وحشت از روشن شدن افکار عمومی و اعتراضات گسترده مردمی ،اقدام به سرکوب این قشر نموده.
وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران که با مطالعه دقیق اخبار و حوادث روزانه،وضعیت جامعه را تجزیه وتحلیل نموده و ضعف های رژیم را مشخص، و گریبان گر رژیم شده و آنها را بازخواست کرده ،فقط برای بهبود وضع جامعه فعالیت میکنند که باسرکوب از سوی حاکمیت روبرو شده. بنگرید به کشورهای دارای دمکراسی ، اگر مسئولی جرمی کند و این جرم توسط جراید منتشر شود آن مسئول 24 ساعته استعفاء داده . برعکس در ایران  جراید و منبع نشر را سرکوب کرده و به ان مقام مجرم ارتقاء مسئولیت و درجه هم می دهند. نمونه های همچون علی کردان، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و دیگر جنایتکاران رژیم اسلامی.
این سرکوبها فقط به نویسندگان مطالب سیاسی ختم نمی شود بلکه نویسندگان جراید اقتصادی و ورزشی هم از این بلاء استبداد در امان نبوده .به این دلیل قریب به اتفاق آقایان در بخشهای اقتصادی و ورزشی ساختاری از افرادی دارند که در بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمت میکرده و هم اکنون با تغییر چهره دست به چنگ اندازی به مراکز مالی کشور زده که از این رو می توان اشاره کرد به مسولیت سرداران سپاه در حوضه اقتصاد و باشگاه های فوتبال در ایران .
با توجه به دستورات مستقیم رهبر ، علی خامنه ایی به دستگاهای اطلاعاتی و امنیتی مبنی بر سرکوب هر گونه اطلاع رسانی از وضعیت داخلی ایران ،می بینیم حاکمیت مستبد اسلامی تحمل کوچک ترین انتقاد به عملکرد خود را نداشته و همیشه خواستار سرکوب این قشر از حوضه خبر بوده و با توجه به این که دستگاهای امنیتی و وزارات دادگستری کشور از قوانین ضد حقوق بشری در سیستم قدرت خود استفاده کرده همیشه با کوچکترین اطلاع رسانی در زمینه اتشار نقص حقوق انسانی در ایران مبارزه و منابع حوضه خبر را سرکوب کرده که میتوان اشاره داشت به ساختار ارتش سایبری رژیم اسلامی ایران که متشکل شده از مامورین وزارت اطلاعات و امنیت و اطلاعات سپاه پاسداران که با شناسایی  فعالین در محیط اینترنت آنها را دستگیر و در غیر اینصورت وبلاگ هآی آنها را مسدود و یا حک نموده که این چنین اعمال نشانه ایی از ضعف این حکومت سر تا پا مسلح و سرکوب گر میباشد.
اما از دیکر دلایل سرکوب ، بسته نگاه داشتن جامعه از حوضه خبر برای عدم تغییر رقتار می باشد زیرا با توجه به رشد تکنولوژی و اینترنت در 10 سال گذشته دنیا شاهد به روز رسانی اخبار سراسری می باشد اما رژیم اسلامی با فیلتر کردن و مختل کردن سرعت اینترنت عملا سرکوب را عمومی کرده که باید اشاره کرد به مختل شدن و قطع اینترنت و خطهای تلفن بعد از انتخابات جنگ جالی سال 1388 به دلیل روشن نشدن افکار جامعه بین اللمللی و اعتراضات به  سرکوبهای وحشیانه .
نتیجه ایی که میخواهم از این دست نوشته بگیرم این است که، حکومت اقتدار و قدرت طلب اسلامی باید این را درک کند تا زمانی که جوانانی دارای آگاهی با سلاح قلم و اندیشه در ایران زمین هستند هر چقدر سرکوب و شکنجه را ادامه دهند باز هم این جوانان فعالیت خود را ادامه داده و هر گونه خبر را مبنی بر نقص حقوق انسانی انتشار و گزارش میدهند.
حسام عطارزاده
2014/17/07


No comments:

Post a Comment