Friday, January 12, 2018

بازداشت دو درویش گنابادی در کمالشهر کرج


 ایوب قاسمی از دراویش طریقت نعمت‌اللهی گنابادی توسط نیروهای امنیتی در محل کارش دستگیر شد.
بنابر این گزارش؛ در جریان این دستگیری که با خشونت همراه بوده است، برادر وی به نام ادریس قاسمی نیز بازداشت و هم‌اکنون در زندان گوهردشت کرج نگهداری می‌شوند. اتهام ایوب قاسمی اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده و ادریس قاسمی صرفاً به جهت اعتراض به نحوه بازداشت برادرش دستگیر می‌شود.
 مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment