Wednesday, January 31, 2018

ترامپ: آمریکا در مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی، در کنار آنها است‎‎

دونالد ترامپ ، رییس جمهوری آمریکا

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، سه شنبه ،۱۰ بهمن، در سخنرانی خود در کنگره دربارهٔ وضعیت عمومی کشور بار دیگر از توافق هسته ای با ایران انتقاد کرد و گفت، آمریکا در مبارزه مردم ایران برای آزادی، در کنار آنها ایستاده‌است.
بخش اصلی سخنرانی دونالد ترامپ به تشریح دستاوردهای سیاسی و اقتصادی یک ساله دولت وی اختصاص داشت.
رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنرانی خود اظهار داشت: همان‌طور که ما در حال تقویت روابط دوستانه با جهان هستیم به صراحت دربارهٔ دشمنانمان نیز روشنگری می‌کنیم.
وی در ادامه در خصوص اعتراضات اخیر در ایران گفت: وقتی مردم ایران علیه جنایات حکومت دیکتاتور فاسد قیام کردند، من ساکت نماندم. آمریکا در مبارزه شجاعانه مردم ایران برای آزادی، در کنار آنها ایستاده‌است.

No comments:

Post a Comment