Sunday, October 6, 2013

سید علی خامنه ایی دیکتاتور حیاء کن ،ایران بزرگ را آزاد کن

باز هم انتخابات فرمایشی ،باز هم رای های از پیش تعیین شده ،باز هم بازیچه گرفتن شعور مردم و جوانان!این دور تسلسل تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد ؟ چه زمانی ایران شاهد دموکراسی و آزادی خواهد شد ؟ ایران بزرگ بار دیگر شاهد انتخاب شدن یک آخوند مسلمان به عنوان رئیس جمهوری ایران از صندوقهای رای شد.

حسن روحانی: این مرد کیست و چگونه انتخاب شد؟ آیا این انتخابات آزاد بود؟!

حسن روحانی که خود یکی از انقلابیون سال 1357 میباشد با داشتن ایدولوژی اسلامی و حمایت و پشتیبانی از انقلاب اسلامی و خط مشئی بنیانگذار رژیم فاشیستی اسلامی آیت الله خمینی در دوران ریاست جمهوری آخوند بزک شده سید محمد خاتمی ، مسئول تیم مذاکره کننده انرژی هسته ای بود که توانست برای رژیم اسلامی ایران در برابر فشارهای جامعه جهانی زمان خریداری کند.
اما چگونه انتخاب شدن این فرد در همان حلقه بین بد و بدتر برای مردم در بین کاندیدهای انتخاباتی یک سنت همیشگی بوده بدین شرح که در طی 35 سال گذشته از عمر رژیم اسلامی ایران دنیا شاهد انتخابات فرمایشی و مهندسی شده از پیش بوده، انتخاباتی که افرادی از دایره حلقه های خودی مسلمانان انقلابی فیلتر شده و با چراغ سبز نشان دادن عوامل اطلاعاتی و امنیتی و شورای نکهبان به مرحله مبارزات انتخاباتی رسیده که نویسنده ذکر کند اگر فردی از یک چنین فیلترهای عبور کرده ولی تا زمانی که رهبری رژیم اسلامی سید علی خامنه ایی دستور به تنضیف رئیس جمهوری نداده فرد انتخاب شده حق ریاست جمهوری نداشته که از این رو می توان به انتخابات سال 1388 اشاره کرد مبنی بر سرکوب میر حسین موسوی و 
  طرفدارانش

مشاوران در اتاق فکر رهبری رژیم اسلامی ایران با علم به اینکه حسن روحانی چهره میانه روی در جامعه جهانی در دوره
 ریاست جمهوری آخوند خاتمی داشته،او را پیشنهاد داده و علی خامنه ایی هم که در دوره کنونی در برابر فشارهای داخلی و بین المللی برای موارد نقص حقوق بشر و همچنین دست یابی برای بمب اتم دست و پا میزند او را انتخاب کرده تا بار دیگر برای رژیم اسلامی ایران در برابر فشارها زمان خریداری کرده ولی ایا برای تحریک کردن مردمان بحرین و کویت و عربستان و امارات  برای انقلاب بر علیه دولتهای خود میشود زمان خریداری کرد؟آیا با شعار مرگ بر اسرائیل و امریکا سر دادن میشود چهره خوبی در صحنه بین المل از خودشان نشان داد؟ وقتی روی ماشینهای لجستیک حامل موشک مینویسند اسرائیل نابود گردد میشود مذاکره ایی آغاز کرد؟ وقتی که به شیوه بسیار فعال در سوریه در حال جنگ هستند و افراد سپاه پاسداران در دمشق ،تایید کردند که در کنار سربازان بشار اسد میجنگند و همچنین دخالت رژیم در جنگ افغانستان ،در کشت وکشتار در عراق و تحریک شیعیان در بحرین ،در بر پا سازی حزب االله  لبنان ،و حمایت مالی و تسلیحاتی از حماس و جهاد اسلامی ،میشود اعتبار برای رژیم به وجود اورد؟ ایا با سرکوب اقلیتهای دینی و نوکیشان مسیحی میتوان از حقوق بشر نام برد؟ که علی خامنه ایی با علم به اینکه اگر بخواهد با جامعه بین الملل و الخصوص ایالات متحده امریکا باب مذاکره را آغاز کند باید پاسخگوی تمام جنایات و موارد نقص حقوق بشری باشد که در دوره رهبری این جنایت کار صورت گرفته ،مذاکرات را ناکار و افراد مذاکره کننده را در دولت ساده لوح خطاب قرار میدهد.
نویسنده با بیان اینکه ،حسن روحانی باید این را درک کند که مشکل ایران تا زمانی میباشد که حکومت به صورت فردی به رهبری علی خامنه ایی با ایدولوژی برگرفته از اسلام اداره میشود ،نمیتواند ادعا ریاست جمهوری کند و زمانی میتواند ادعا کند که برنامه هسته ایی نیروگاهها  شفاف و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی صورت پذیرد و اگر نه مثل دیگر روسای جمهوری پیشین بازیچه رهبری در صحنه بین المل و ایران خواهد شد ،این دست نوشته را به پایان میرساند.
حسام عطارزاده طوسی
15 مهرماه 1392   

No comments:

Post a Comment