Sunday, October 6, 2013

خبرهای همیشگی بد و بد و بد ............

تو این مدت که از اخبار و رسانه ها دور بودم، یک مرور چندین ماهه کردم خبرها را به غیر از عید نوروز 1392 و خبرهای همچون موفقیت دختران ورزشکار و ناامید کردن آنها از گرفتن مدال مابقی خبرها مثل همیشه ناگوار بوده . خبرهای همچون بازداشت فعالین سیاسی و عقیدتی ، شکنجه ، احکام سنگسار، محرومیت از تحصیل ، یورش نیروهای امنیتی به منازل فعالین
ضرب و شتم جوانان توسط بسیج و غیرو.......... تنها خبر جالب انتخاب شدن حسن روحانی بود که گویا همه فکر میکردند با ریاست جمهوری آمریکا دیدار کند که بصورت تلفنی صورت گرفته

No comments:

Post a Comment