Tuesday, June 24, 2014

رامین حسین‌پناهی به اداره اطلاعات احضار شد


 رامین حسین‌پناهی فعال مدنی دهگلانی به اداره اطلاعات شهرستان مزبور احضار شد.، روز یک‌شنبه ۱ تیر ماه رامین حسین‌پناهی فعال مدنی کرد اهل دهگلان به اداره اطلاعات شهر مزبور احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.
یکی از نزدیکان وی که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: “رامین حدود ۴ ساعت مورد بازجویی توام با تهدید قرار گرفت و در حین بازجویی توسط یکی از ماموران اداره اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفت.”
رامین حسین‌پناهی برادر کوچ انور حسین‌پناهی فعال مدنی کرد است که در بهار ۱۳۸۷ بازداشت و ابتدا به اعدام و سپس به ۶ سال زندان محکوم شد.

 گزارشگران هرانا

No comments:

Post a Comment