Friday, June 20, 2014

اسدالله اسدی به سلول انفرادی منتقل شد


 در پی اعلام اعتصاب غذای خشک از سوی دکتر اسدالله اسدی, فعال فرهنگی آذربایجانی, روز سه شنبه این زندانی به بند انفرادی ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد.
دکتر اسدالله اسدی, ۶۴ ساله, اکنون ۴ سال است که در زندان به سر می برد و در دوران حبس خود در بازداشتگاه اطلاعات تبریز مورد بدرفتاری قرار گرفته است.
این زندانی سیاسی به علت مشکلات خانوادگی خواستار چند روز مرخصی شده بود که به رغم تودیع وثیقه مناسب, مقامات دادستانی تهران می گویند به علت بیم فرار, از دادن مرخصی از پیش موافقت شده به وی خودداری می کنند.
 گزارشگران هرانا

No comments:

Post a Comment