Thursday, June 12, 2014

مجید دُری آزاد شد


 مجید دری، فعال سابق دانشجویی محروم از تحصیل پس از اتمام محکومیت از زندان کارون اهواز آزاد شد.
 این فعال دانشجویی با حکم قاضی پیرعباسی به پنج سال حبس در تبعید محکوم شده بود.
این زندانی سیاسی از روز هیجدهم تیرماه سال ۸۸ در بازداشت بسر می بُرد.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment