Thursday, June 5, 2014

بازداشت یک شهروند کرد در سقز


بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۲ خردادماه ۹۳ نیروهای امنیتی در سقز بە منزل یک شهروند کرد بە نام ”فریار صالحی” رفتە و پس از بازرسی و تفتیش کامل منزل، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی انتقال داده اند.
بە گفتە یکی از اعضای خانواده صالحی ، ”همسایه ها به او اطلاع دادند که ‘فریار’ توسط سه تن از نیروهای امنیتی در منزل خودش بازداشت شد. وی افزود، بە رغم مراجعه های مکرر به نهادهای امنیتی و انتظامی اما تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت فرزندمان نداریم”.
لازم به ذکر است فریار صالحی در تیرماه سال ۹۱ نیز به مدت سه هفته توسط اداره اطلاعات شهرستان سقز بازداشت و سپس با سپردن قرار وثیقه آزاد شده بود.
گفتە می شود نامبردە در آنزمان بە دو سال حبس تعلیقی محکوم شدە است.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment