Tuesday, June 3, 2014

سعید شیرزاد در تبریز بازداشت شد

سعید شیرزاد
 عصر روز دوشنبه۱٢خرداد ۱۳۹۳، سعید شیرزاد، فعال حقوق کوک، در تبریز بازداشت شد.
بنا به اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”، دستگیری سعید شیرزاد در محل کار وی در  پالایشگاه تبریز، صورت گرفته و  از محل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست.او پیشتر نیز  در حین و به اتهام کمک رسانی به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی، در اهر بازداشت  شده بود که  پس از ۱۹ روز با قید کفالت از آزاد شد.سعید شیرزاد برای این پرونده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
منبع: فعالان در تبعید

No comments:

Post a Comment