Tuesday, June 10, 2014

زندانی عقیدتی "بهنام ایرانی" به نقطه نامعلومی انتقال یافت

.
 بهنام ایرانی از دگر اندیشان مذهبی  که در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان مرکزی کرج می باشد، بدون ابلاغ قبلی توسط ماموران زندان از بند عمومی خارج و به نقطه ای نامعلومی منتقل شد .
به گزارش « محبت نیوز» زندانی عقیدتی "بهنام ایرانی" توسط ماموران زندان، از زندان مرکزی کرج خارج و به نقطه نامعلومی منتقل شد.
بر اساس خبر دریافتی  بهنام ایرانی از دگر اندیشان مذهبی «غیر تثلیثی» روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه  حوالی ساعت ۰۹:۰۰ از بند عمومی خارج و به نقطه ای نامعلومی منتقل شد .
گزارشها حاکی از آن است که او توسط "بازجویان وزارت اطلاعات" به نقطه نامعلومی منتقل شده است.
فعالان حقوق بشردر ایران گزارش داده اند : “ساعت ۶ و نیم صبح روز یکشنبه ماموران زندان به اتاق بهنام ایرانی آمده و از وی خواستند برای مراجعه به بازپرسی شعبه ۶ دادگاه انقلاب، نزد آقای محمدیاری مسئول آنجا برود. این زندانی مسیحی بدلیل احضار ناگهانی خود و اینکه خروج و درخواست آنها باید با ابلاغ قبلی همراه می‌بوده از رفتن امتناع کرد و با تنظیم صورت جلسه ای اعتراض خود را به معاون زندان نوشت و آنها هم در ابتدا موافقت کردند.”
این گزارش می افزاید: “ماموران دوباره آمده و این بار خواستند بهنام ایرانی به اتاق معاون زندان آقای مقیسه برود.” اما بهنام بعد از رفتن به این ملاقات دیگر به بند خود بازنگشت و با پیگیری خانوده وی متوجه شدند او را به دادگاه نزد محمدیاری نیز نبرده اند و تاکنون هیچ خبری از مکان منتقل شده و سلامتی وی در اختیار نیست.”
در اسفند ماه سال گذشته نیز مسئولین حفاظت زندان ندامتگاه مرکزی کرج وسایل شخصی وی را بازرسی کرده و چند کتب مذهبی از جمله کتاب مقدس ( انجیل ) وی را ضبط کرده و با خود بردند.
گفتنی است در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۶، شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر تهران، وی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعلیقی محکوم نمود.
مأمورین امنیتی همچنین پس از آن در ۲۵ فروردین ۱۳۸۹ به منزل ایشان در کرج هجوم برده و با بدرفتاری و ضرب و شتم وی را بازداشت نمودند. که این بار دادگاه، بهنام ایرانی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم نمودند و به همین دلیل ۵ سال حبس تعلیقی قبلی وی نیز به مورد اجرا در آمد.
بهنام ایرانی از فرقه موسوم به مسیحیان غیر تثلیثی (پیروان ویلیام برانهایم) است که بیش از ۳ سال و ۳ ماه است که در زندان بسر می برد.
منبع: محبت نیوز

No comments:

Post a Comment