Tuesday, June 24, 2014

ریحانه طباطبایی پس از بازپرسی، بازداشت شد

ریحانه طباطبایی
صبح روز شنبه، ۳۱خرداد ۱۳۹۳، ریحانه طباطبایی روزنامه نگار و عضو جبهه مشارکت، که طی احضاریه ای به دادسرای اوین احضار مراجعه کرده بود، برای اجرای حکم پرونده دیگری بازداشت شد.
بنا بر اطلاع “کمپین صلح فعالان در تبعید”،  ریحانه طباطبایی که صبح امروز برای پرونده  جدید به شعبه دو دادسرای اوین احضار شده بود، پس از تفهیم اتهام مبنی بر “تبلیغ علیه نظام “، ابتدا با قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد، اما پس از ارائه  سند، توسط اجرای شعبه اجرای احکام برای حکم دو سال حبس از پرونده دیگری راهی بند زنان زندان اوین شد.
گفتنی است ریحانه طباطبایی پیش از این نیز در ۲۱ آذر ۱۳۸۹ از سوی سپاه بازداشت و به مدت ۳۶ روز در انفرادی بند ۲ الف سپاه تحت بازجویی قرار گرفت. وی پس از آن در دادگاهی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
وی سال ۹۱ نیز به مدت یکماه بازداشت شده بود که نهایتا با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

No comments:

Post a Comment