Saturday, June 28, 2014

شهرام چینیان به سلول انفرادی منتقل شد

 شهرام چینیان میاندوآب زندانی بهایی زندان رجایی شهر کرج به سلول انفرادی منتقل شد.
 این زندانی عقیدتی طی روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه از سالن ۱۲ این زندان که به زندانیان سیاسی و عقیدتی اختصاص دارد به بند ۱ که به جرایم خطرناک همچون قتل، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه اختصاص دارد منتقل شد.
اعتراض وی به برخورد توهین آمیز نگهبانان با زندانیان عادی زندان رجایی شهر کرج موجب انتقال وی به انفرادی شده است. وی بر سر این موضوع با رئیس زندان صحبت کرد و بعد از صحبت رئیس زندان شهرام را به سلول انفرادی منتقل کرد.
شهرام چینیان در اسفند ۱۳۸۷ دستگیر و در ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ با ارائۀ جواز کسب به عنوان وثیقه آزاد شد. وی در این مدت تا زمان آزادی‌اش در زندان اوین بازداشت بود.


وی در شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب به ۸ سال زندان محکوم شد، امّا در حالی که حکم او در روند تجدید نظر قرار داشت، در ۲۵ دی ۱۳۹۰ احضار و حین مراجعه دستگیر و در اوین زندانی شد.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment