Thursday, September 27, 2018

منزل شهروند بهایی زندانی تفتیش و والدینش برای مدتی بازداشت شدنددر ادامه افزایش فشار بر شهروندان بهایی، روز جاری نیروهای امنیتی شهر شیراز، منزل “نورا پورمرادیان” شهروند بهایی ساکن شیراز که در تاریخ ۲۵ شهریورماه سال جاری بازداشت شده است را مورد تفتیش قرار داده و علاوه بر ضبط لوازم و مدارک شخصی و کتاب‌ها، پدر و مادر این شهروند بهایی را نیز ساعاتی بازداشت کردند.
 امروز پنجشنبه پنجم مهرماه ۹۷ نیروهای امنیتی شهر شیراز منزل نورا پورمرادیان شهروند بهایی بازداشتی در شیراز را مورد تفتیش قرار داده و علاوه بر ضبط لوازم و مدارک شخصی و کتاب‌ها، پدر و مادر این شهروند بهایی را نیز ساعاتی بازداشت کردند.
 “ساعاتی پیش ماموران اطلاعات شیراز به‌ منزل نوراء پورمرادیان و خانواده‌اش رفته و آنجا را مورد تفتیش قرار دادند و لوازم و مدارک شخصی آنان را ضبط کرده و مورد تهدید و ارعاب قرار دادند که اگر عکس بگیرید یا اطلاع رسانی کنید برای شما و نورا خیلی بد می‌شود و در ادامه جهت ارعاب دو بار آقای سعید پورمرادیان (پدر نورا پورمرادیان) را دستبند به دست بازداشت کرده و به درون ماشین بردند و تهدید نمودند که در این‌باره سکوت کنید. مامورین به ایشان گفتند که ما برای تکمیل پرونده نورا آمده‌ایم”.
هرانا عصر روز یکشنبه ۲۵ شهریورماه ۹۷ در گزارشی از بازداشت نورا پورمرادیان شهروند بهایی ساکن شیراز  توسط نیروهای وزارت اطلاعات و انتقال وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر (پلاک ۱۰۰) خبر داده بود.

گزارشگر هرانا 

No comments:

Post a Comment