Tuesday, September 18, 2018

نیکان شیدان شیدی، دانشجوی بهایی از دانشگاه اخراج شدنیکان شیدان شیدی، دانشجوی بهایی ترم سه مقطع کاردانی رشته قالب‌سازی دانشکده فنی انقلاب تهران به دلیل بهایی بودن از این دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.

 نیکان شیدان شیدی، دانشجوی بهایی مقطع کاردانی رشته قالب‌سازی دانشکده فنی انقلاب تهران به دلیل بهایی بودن از این دانشگاه اخراج و ادامه تحصیل محروم شد.

نیکان شیدان شیدی دانشجوی ورودی بهمن ۹۵ دانشکده فنی انقلاب اسلامی تهران در رشته کاردانی قالبسازی بعد از گذراندن سه ترم به حراست دانشگاه احضار و با برخورد بسیار بدی به وی گفتند که چرا با وجود بهایی بودن از اول در دانشگاه ثبت‌نام کرده است؟ و جای بهایی که اینجا نیست و همین‌قدر هم که در دانشگاه مانده است اضافه بوده و در نهایت گفتند که می‌توانی در فرم دانشگاه دین خود را تغییر بدهی و به تحصیل ادامه دهی.  پس از امنتناع آقای شیدان شیدی از این کار پدرش را نیز از طرف حراست خواستند. ولی با همه‌ی تلاش‌ها و نامه‌نگاری به بخش آموزش دانشگاه و ملاقات با رئیس دانشگاه توسط وی و پدرش کارت ورود به جلسه امتحان برای ایشان صادر نشد و در نهایت از دانشکده اخراج شدند”.
با وجود محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه‌ها، برخی از این شهروندان گاها موفق به ورود به دانشگاه شده و پس از مدتی به بهانه‌های مختلف توسط مسئولین از ادامه تحصیل محروم می‌مانند.No comments:

Post a Comment