Monday, September 19, 2016

از سرکوب نوکیشان مسیحی تا پرورش مسلمانان رادیکال توسط رژیم اسلامی ایران


عدم دسترسی نو کیش مسیحی مریم نقاش زرگران به امکانات دارویی و درمانی در زندان!! دستگیری نوکیشان مسیحی در فیروز کوه و بی خبری از وضعیت آنان! ضرب و شتم نوکیشان مسیحی در زندان مشهد و اصفهان ......!!!! فتوای آیت الله های رادیکال اسلامی مبنی بر سرکوب گروه های بشارتی مسیحیت!! چرا؟ چرا؟
در این چند سال اخیر شاهد رشد کلیساهای خانگی مبنی بر برپایی جلسات دعا و نیایش و بشارت مسحیت در ایران می باشیم . این همه کلیسای خانگی و جذب شدن افراد به چه دلیل می باشد ؟ مگر رژیم اسلامی ایران همیشه از پشت تریبونهای خود فریاد نمی زند جوانان ، زنان و مردان مسلمان ایران پیرو دین و مذهب اسلام  و پشتیبان رژیم می باشند پس چرا به گفته اخبار خود رژیم اسلامی از هر گوشه از ایران کلیساهای خانگی شناسایی و با نوکیشان مسیحی برخورد و شکنجه می شود .و همیشه اخبار دستگیری نوکیشان مسیحی از سراسر نقاط مختلف ایران در شبکه های اجتماعی و وب لاگ ها انتشار می یابد.
از آنجایی که انسان همیشه به دنبال پاسخ مبنی بر پرسشهای خود می باشد و به دنبال حقیقت برای بهبود زندگی روحانی خود بوده با تحقیق و مطالعه پی به تضاد در قوانین و شریعت اسلام شده . قوانینی که از یک طرف در قران می خوانیم (( لا اکراه فی دین)) که به این معنی است در دین هیچ اجباری نیست ولی از طرف دیگر شاهد صدور احکام قتل فرد مسلمانی که تغییر دین داده و به مسحیت گرویده می باشیم.
اما چرا سرکوب نوکیشان مسیحی:
رژیم اسلامی ایران اگر واقعا با دانش به اینکه تمامی ایرانیان دین اسلام را برگزیده و پشتیبان رژیم می باشند با آزاد کردن و سرکوب نکردن جلسات دعا و بشارت مسیحیت موافقت کرده که متوجه می شوند بسیاری از افراد از مذهب اسلام به دلیل تناقضات گوناگون روی گردانده که به همین دلیل رژیم اسلامی ایران وحشت داشته از گسترش مسیحیت در بین مردم که از این رو با سرکوب و دستگیریها و شکنجه و صدور احکام اعدام و همچنین با اجازه ندادن حضور افراد مسلمان زاده در جلسات و مراسمات مسیحیان ایرانی اقدام می نمایند ، به این جهت خود ایمان داران اقدام به جمع شدن دور هم نموده مبنی بر برپایی جلسات دعا و نیایش در کلیسای خانگی که رژیم اسلامی از همین بر پایی جلسات مبنی بر اینکه افراد بعد از شناخت عیسی مسیح و ایمان آوردن به خدای واقعی و نجات توسط عیسی مسیح ، وحشت و ترس داشته از گسترش مسیحیت چرا که ایمان داران این خبر خوش را به دیگران انتقال می دهند و دیگر گوش به حرفها و خرافات اسلامی آنها نداده و رژیم دیگر نمی تواند از سادگی مردم سو استفاده و حکومت کنند، اقدام به سرکوب نوکیسان مسیحی می نمایند.
از دیگر دلایل روی آوردن افراد جامعه به مسیحیت بعد از شناخت عیسی مسیح نگاه مردم به عملکرد آیت الله های شکم پرور بالای منبر رژیم اسلامی و قوانین ضد بشری آنها می باشد که همیشه عوام را به تساوی و عدالت دعوت نموده ولی با گزینش حلقه های خودی و در اختیار دادن پستهای مهم دولتی و اقتصادی به باندهای مافییایی خود و تبعیضات گوناگون و همچنین در زمان دادن احکام در دادگا ها کوچکترین عدالت و بخشش را نداشته  و فقط به فکر حفظ نظام اسلامی خود بوده می توان اشاره کرد.
نویسنده با نتیجه گیری مبنی بر اینکه به دستور مستقیم رهبر علی خامنه ایی به دستگاهای اطلاعاتی و امنیتی مبنی بر دستگیری نوکیشان مسیحی اقدام به جذب افراد ساده لوح و حمایت از آنان و پرورش ایدولوژی اسلامی و افکار رادیکال به واسطه شریعت اسلام در بین آنان نموده و با تشکیل حوضه های علمیه داخلی و همچنین خارج از کشور به واسطه ثروت ملی و نفت اقدام به پشتیبانی برای سرکوب نوکیشان مسیحی کرده که چنین رفتاری باعث به وجود امدن تنفر از رژیم اسلامی در سطح منطقه و جهان و خود ایران شده می باشد این مقاله را به پایان می رساند.
حسام عطازراده

No comments:

Post a Comment