Wednesday, November 11, 2015

بازداشت و بی خبری از ۱۳ نوکیش مسیحی در ورامین
 nokishan masihi

با گذشت بیش از یک هفته از بازداشت ۱۳ نوکیش مسیحی در ورامین، هنوز از اتهامات و محل نگهداری آنان اطلاعی در دست نیست.
 این نوکیشان روز یکشنبه دهم آبان ماه، حین برگزاری یک جلسه مذهبی در یک کلیسای خانگی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
به گفته یکی از منابع هرانا، این افراد هنوز موفق به تماس با خانواده های خود نشدند و مشخص نیست از سوی چه نهادی بازداشت شده اند.
محمد شاه قاسمی، زری شاه قاسمی، بهرام تاجیک و سیمین میرزایی اسامی چند تن از باداشت شدگان است.
گفته شده است که بازداشت شدگان از اعضای “کلیسای امانوئل” بوده اند که پس از تعطیلی از سوی مراجع امنیتی، در کلیساهای خانگی جلسات مذهبی خود را برگزار می کردند.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment