Friday, November 13, 2015

سعید سنگر؛ عدم آزادی مشروط پس از ۱۵ سال حبس saeid sangar 2
زندانی سیاسی سعید سنگر، در شانزدهمین سال حبس و علیرغم برخورداری از شرایط قانونی آزادی مشروط، همچنان در زندان ارومیه نگهداری می شود.
سعید سنگر که دهم شهریور ماه امسال و در آغاز پانزدهمین سال حبس مجددا از زندان سنندج به زندان ارومیه منتقل شد و مطابق قانون شرایط برخورداری از آزادی مشروط را نیز دارد، همچنان به تحمل حبس در زندان ارومیه مشغول است.
مطابق قانون جدید مجازات اسلامی، آزادی مشروط نیازی به درخواست زندانی ندارد و  در تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، محکومان به حبس دایم پس از گذراندن ۱۲ سال از مدت حبس می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.

 
سعید سنگر در دهم شهریور ماه سال ۱۳۷۹ بازداشت و طی کمتر از دو ماه به اتهام محاربه و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد، این حکم از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی فاطمی صادر و در مرحله تجدید نظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.
این زندانی سیاسی پس از انتقال به تهران، حدود دو سال در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری و در سال ۱۳۸۲ پس از قطعی شدن حکم به زندان ارومیه منتقل شد.
سعید سنگر در چهاردهم آبان ماه ۱۳۸۶ به زندان سنندج انتقال یافت و پس از هشت سال در دهم شهریور ۹۴ مجددا به زندان ارومیه بازگردانده شد.
سعید سنگر زندانی سیاسی اهل پیرانشهر، هم اینک در حال تحمل شانزدهین سال حبس در زندان ارومیه نگهداری می شود.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment