Saturday, February 8, 2014

مدیران مسوول ابرار و مهر تابان محاکمه می‌شوند

مدیران مسوول روزنامه ابرار و هفته نامه مهر تابان فردا در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شوند.
به گزارش مهر، در نشست فردای دادگاه مطبوعات به اتهامات مدیران مسوول روزنامه ابرار و هفته نامه مهر تابان در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می شود.
در جلسه دادگاه که به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات برگزار می شود، مدیر مسوول روزنامه ابرار با شکایت موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران و به اتهام نشر اکاذیب و توهین محاکمه می شود.
فردا همچنین به پرونده مدیر مسئول هفته نامه مهرتابان که با شکایت شهرداری اسلامشهر و به اتهام نشر اکاذیب تشکیل شده، رسیدگی می شود.

No comments:

Post a Comment