Thursday, February 20, 2014

روزنامه “آسمان” توقیف شد

روزنامه “آسمان” پس از ۷ روز انتشار،  به دلیل «انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات اسلامی» توقیف شد.
عباس بزرگمهر، مدیر مسئول تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. براساس این گزارش، پرونده رسیدگی به اتهام های روزنامه آسمان، در بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه در حال رسیدگی است.
این روزنامه در شماره روز گذشته خود در مصاحبه ای از لایحه قصاص را «غیر انسانی» عنوان کرده بود.
منبع: دانشجو نیوز

No comments:

Post a Comment