Sunday, December 29, 2013

رضا مرزبان درگذشت


 انجمن قلم ایران در تبعید از درگذشت رضا مرزبان نویسنده و عضو دیرین کانون نویسندگان ایران خبر داده است.

در اطلاعیه ی کانون آمده است: رضا مرزبان نویسنده توانا و یار مهربان مردم ایران درگذشت.
رضا مرزبان روزنامه نگار و نویسنده و شاعر گرانقدر، جهان ما را بدرود گفت و ما را تنها گذاشت. رضا مرزبان از سال های دور، در راستای دفاع از آزادی اندیشه و بیان پیکار می کرد و در تمام زندگانی خود، پشتیبانی از حقوق و مبارزه ی مردم ایران را برای دستیابی به یک زندگی بهتر و انسانی تر، پیگیرانه ادامه داد.
یاد این یار دیرین کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید گرامی باد! 
انجمن قلم ایران در تبعید، خود را در اندوه درگذشت رضا مرزبان، با خانواده او و همه یاران و مبارزان راه آزادی اندیشه و بیان، شریک دانسته است. 

رضا مرزبان هنگام مرگ هشتاد و پنج سال داشت. او در هر دو حکومت پهلوی و اسلامی تحت فشار قرار گرفت و ممنوع القلم شد. در دوران پهلوی دو سال زندانی شد و در دوران اسلامی از کشور خود آواره شد. وی مدت ها در روزنامه ی کیهان پیش از انقلاب کار می کرد و در دانشکده علوم ارتباطات تدریس می نمود.
بعد از انقلاب رضا مرزبان سردبیر روزنامه ی «پیغام امروز» شد. این روزنامه جزو اولین روزنامه هایی بود که در دوران انقلاب توقیف و تعطیل شد. 

منبع: اخبار روز

No comments:

Post a Comment