Monday, December 30, 2013

اخراج نیلیسا یحیوی، دانشجوی بهایی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه سمنان

1533916_10151939710048248_439302192_n
نیلیسا یحیوی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان به علت “اعتقاد به آئین بهائی” از دانشگاه اخراج شد.
به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، نیلیسا یحیوی، فارغ التحصیل کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در سال ۹۰ بوده است که سال ۹۱ برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در کنکور شرکت کرده و به جای اعلام رتبه با نقص پرونده مواجه می شود. این در حالی است که  پیگیری های ایشان از طریق سازمان سنجش بی نتیجه بوده است.
همچنین ایشان سال ۹۲ نیز در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کرده و در نوبت روزانه ی دانشگاه سمنان پذیرفته می شود و پس از شرکت در کلاسها، یک هفته قبل از اخراج، مسئولین دانشگاه مدرک کارشناسی ایشان را می خواهند و پس از چند روز طی تماس تلفنی ایشان احضار و پس از پاسخگوئی به برخی سوالات در مورد اعتقادات شخصی وی به ایشان اعلام می کنند که اجازه ی ادامه تحصیل در دانشگاه را ندارند.
منبع: دانشجو نیوز

No comments:

Post a Comment