Sunday, December 1, 2013

اعتصاب بیش از ۱۸۰۰ زندانی اعدامی وارد ششمین روز خود شد


 اعتصاب بیش از ۱۸۰۰ زندانی محکوم به اعدام در واحد ۲ زندان قزل‌حصار همچنان ادامه دارد.
 تعدادی از سالنهای واحد ۲ زندان قزل‌حصار از تاریخ دوشنبه ۴ آذر ماه و در پی انتقال ۱۱ زندانی محکوم به مرگ به سلول انفرادی جهت اجرای حکم دست به اعتصاب غذا زدند.
یکی از زندانیان قزل‌حصار به گزارشگر هرانا گفت: «اعتصاب غذای محکومین به اعدام همچنان ادامه دارد و زندانیان خواهان رسیدگی مجدد به پرونده‌هایشان هستند.»
وی در ادامه گفت: «چند سالن دیگر از واحد ۲ نیز به اعتصاب غذا پیوسته‌اند و خواست همه زندانیان بررسی مجدد حکم اعدامشان می‌باشد.
هرانا

No comments:

Post a Comment