Monday, December 9, 2013

حمله نیروهای بسیجی به مراسم روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر

روز شنبه، ۱۶ آذر، به مناسبت سالگرد روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) تجمعی برگزار شد.
از ابتدای شروع این تجمع، نیروهای بسیج دانشجویی که از چند روز پیش با پیامک و پست الکترونیکی سازماندهی شده بودند، به همراه نیروهای لباس شخصی، قصد بر هم زدن این تجمع را داشتند.دانشجویان بسیجی با سر دادن شعارهای الله اکبر و مرگ بر امریکا به جمع دانشجویان رفته و تجمع دانشجویان را برهم زدند.دانشجویان برگزار کننده تجمع که قصد سخنرانی در مراسم را داشتند با دخالت نیروهای انتظامات دانشگاه مجبور به جمع کردن سیستم صوتی خود شدند.در این تجمع سرود “یار دبستانی” و شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” از سوی دانشجویان سرداده شد.در این تجمع که صدها نفر از دانشجویان در آن شرکت داشتند، بسیج قصد برهم زدن جو و ایجاد درگیری را داشت که با درایت دانشجویان از این امر جلوگیری شد.
تجمع اعضای بسیج دانشگاه امیرکبیر با همراهی نهاد رهبری، ریاست دانشگاه و همچنین همکاری عناصر خارج از دانشگاه صورت گرفت.
یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در گزارشی به دانشجونیوز می گوید: این تجمع که هدف اصلی آن با توجه به شواهد و قرائن ایجاد فضای آشوب و تحریک دانشجویان بود از ساعت ۱۱ با حضور افرادی غیردانشجو که با اتوبوس به دانشگاه اعزام  شده بودند آغاز گردید. افراطیون که با حضور اعضای بسیج دانشگاه امیرکبیر به صدها تن می رسیدند با سر دادن شعارهایی تحریک آمیز همچون زندانی سیاسی اعدام باید گردد- روحانی حیا کن دانشگاه رو رها کن- سران فتنه اعدام باید گردند-دانشجوی آشوبگر اخراج باید گردد- شعار یار دبستانی مرگ بر آمریکاست سعی بر تحریک دانشجویان و ایجاد درگیری می نمودند.در قسمتی از مراسم نیروهای بسیج که قصد برهم زدن حلقه‌های تجمع دانشجویان را داشتند، با اهدای گل از طرف دانشجویان روبرو شدند.
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که روز دوشنبه قرار است هیئتی ۳ نفره برای رسیدگی به شکایات  دانشگاهیان امیرکبیر به دانشگاه اعزام گردند و در سالن آمفی تئاتر مرکزی به شکایات و اعتراضات این ۸ سال از ریاست دانشگاه رسیدگی نمایند.
دانشجو نیوز

No comments:

Post a Comment