Thursday, December 5, 2013

نلسون ماندلا رهبر بزرگ آفریقا درگذشت

وبلاگ جملات حکیمانه

واقعا خبر غیر منتظره ایی بود مرد بزرگی که حرفهایش تاتیرات بزرگی برای آزادی  خواهان دنیا  در بر داشت .
مردی که با مقاومت و شهامت زندگی کرد و به دیگران آموخت که باید مبارزه کرد .
یکی از سخنان تاتیر گزار در من این بود:
 آزادی به بریدن زنجیرها از دست و پا خلاصه نمی شود ،آزادی به احترام گذاشتن آزادی دیگران نیز نیاز دارد.
حسام عطارزاده 

No comments:

Post a Comment