Monday, October 27, 2014

پلمب مغازه ۵۰ شهروند بهایی

طی روز گذشته در بندرعباس، جیرفت، کرمان و رفسنجان بیش از ۵۰ باب مغازه شهروندان بهایی پلمب شد.
، طی روز گذشته (یک‌شنبه ۴ آبان ماه) بیش از ۵۰ باب مغازه شهروندان بهایی در شهرهای بندرعباس، جیرفت، کرمان و رفسنجان پلمب شد.
گفتنی است، روز اول و دوم محرم یکی از تعطیلات مذهبی بهاییان است و تعطیلی مغازه این شهروندان طی این دو روز بهانه پلمب مغازه‌ها بوده است.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment