Friday, October 3, 2014

برگزاری جلسه دادگاه سه کشیش زندانی


 جلسه رسیدگی به اتهامات سه کشیش زندانی کلیسای ایران به‌نامهای بهنام ایرانی، سید علیرضا علی‌حق‌نژاد و رضا ربانی روز سه‌شنبه برگزار شد.
روز سه‌شنبه ۸ مهر ماه جلسه رسیدگی به اتهامات سه کشیش زندانی به‌نامهای بهنام ایرانی، سید علیرضا علی‌حق‌نژاد و رضا ربانی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج برگزار شد.
این سه کشیش که در مراحل بازپرسی به «محاربه و افساد فی الارض» متهم بودند در دادگاه روز سه‌شنبه با برداشته شدن اتهامات قبلی به «اقدام علیه امنیت کشور و تشکیل گروه به قصد براندازی نظام» متهم شدند.
این دادگاه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی آصف الحسینی برگزار شد و ادامه آن به جلسات بعد موکول شد.
این سه کشیش زندانی کلیسای ایران هرسه از نوکیشان مسیحی بوده و در زندان ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می‌شوند.
در حال حاضر عبدالرضا علی حق‌نژاد، بازداشت شده ۲۷ مرداد ۹۰ و رضا ربانی، بازداشت شده آذرماه ۹۲ در ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می‌شوند و همینطور آقای بهنام ایرانی با محکومیت یکسال حبس تعزیری و اجرایی شدن ۵ سال حبس تعلیقی خود نیز در این زندان بسر می‌برد.
منبع: هراناNo comments:

Post a Comment