Wednesday, October 22, 2014

فرهاد اقبالی به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد


فرهاد اقبالی شهروند بهایی و زندانی عقیدتی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.
فرهاد اقبالی زندانی بهایی بند ۸ زندان اوین طی روز جاری به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.
وی که اکنون در قرنطینه زندان مزبور نگهداری می‌شود، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به ۵ سال حبس محکوم شده است.
فرهاد اقبالی که ساکن گرگان و از دستگیرشدگان بازداشت‌های گسترده بهاییان در مهر و آبان سال ۹۱ این منطقه بود، پس از تایید محکومیت در دادگاه تجدیدنظر روز ۵ شهریورماه جهت تحمل محکومیت صادره راهی زندان اوین شده بود.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment