Tuesday, October 14, 2014

ثریا نخعی از مربیان عرفان حلقه بازداشت شد

 ثریا نخعی از مربیان عرفان حلقه در شهر کرمانشاه بازداشت شده است.
 روز پنج‌شنبه ۱۷ مهر ماه ثریا نخعی از مربیان عرفان حلقه در شهر کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
یکی از نزدیکان وی به گزارشگر هرانا گفت: «ایشان قبلا هم بازداشت شده بودند که تعهد گرفته بودند از ایشان اما این برای دومین بار است که بازداشت می‌شوند.»
تا لحظه تنظیم این خبر اطلاعی از وضعیت وی و اتهامات وارده به ثریا نخعی بدست نیامده است.
منبع:هرانا

No comments:

Post a Comment