Sunday, November 9, 2014

مریم سادات یحیوی بازداشت شد

Maryam-Sadat-Yahiavi
مریم سادات یحیوی، در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه‌ای نامعلوم منتقل شد.

بعد از بازداشت مهدیه گلرو در هفته گذشته، مریم سادات یحیوی از فعالان جنبش سبز نیز در منزل خود بازداشت شد. هر دو این فعالین پس از انتخابات سال ۸۸ نیز بازداشت شده بودند.

مریم که در دادگاه بدوی به تحمل سه سال و در تجدید نظر به تحمل یک سال حبس محکوم شده بود و به قید وثیقه‌ای سنگین به لحاظ بیماری شدید، در خارج از زندان به سر می برد، از خرداد تا شهریور گذشته بارها جهت بازجویی در رابطه با اتهاماتی جدید احضار شده بود.

مریم سادات یحیوی به نوعی سرطان پیشرفته دچار است و تحت درمان از طریق شیمی درمانی و رادیوتراپی به سر می‌برد، بدیهی است وضعیت نامناسب پزشکی این فعال مدنی در سایه بازداشت می‌تواند جان وی را در معرض خطر قرار دهد.

No comments:

Post a Comment