Thursday, March 29, 2018

شکنجه و ضرب و شتم دو زندانی در زندان سراوان
احمد مارندگانی و احمد ملک زاده در دو واقعه مختلف توسط مسئولان زندان سراوان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
 شب گذشته احمد مارندگانی زندانی زندان سراوان که برای دریافت “جیره قرص” به بهداری مراجعه کرده بود به دلیل جر و بحث و انتقاد با دهیار انور پرکی، توسط پاس کلید پرویز پودینه مورد ضرب و شتم قرار گرفت.
پرویز پودینه پاس کلید، پس از آن زندانی را تا در افسرنگهبانی برده و افسرنگهبان مهرداد خمر او را به درب زندان دستبند زده و با باتوم شکنجه کرده است.
منابع مطلع گفتند: “احمد مارندگانی هر چه التماس میکرد گوش نمی کردند و با اینکه خاموشی زندان از ساعت ده و نیم شروع می شود تا صبح او را اذیت کردند و حتی بخاطر صر و صداهای ناشی از شکنجه و ضرب و شتمش باعث بهم خوردن آرامش همه بندهای زندان شد.”
این منبع همچنین گفت: “زندانی دیگری به نام احمد ملکزاده قصد داشت جهت مطالعه به کتابخانه زندان برود که با ممانعت پاس کلید امید هفتادملا رو به رو می شود، و سر این موضوع جر و بحث می کنند، و هفتادملا زندانی را به افسرنگهبانی می برد. و اسماعیل نورا افسرنگهبان او را دست بند زده و مورد شکنجه قرار میدهد.”
وی افزود: “پس از ضرب و شتم شدید احمد ملک زاده را به قرنطینه زندان منتقل کردند و تا این لحظه همچنان در قرنطینه نگهداری می شود”
گفتنی است، پیشتر نیز گزارشهای از نقض حقوق زندانیان در زندان سراوان منتشر شده بود، از جمله ضرب و شتم و انتقال به قرنطینه، و انتقال ناگهانی عمادالدین ملازهی به مکانی نامعلوم.
 کمپین فعالین بلوچ

No comments:

Post a Comment