Monday, January 9, 2017

رفسنجانی، جنایتکاری که بدون محاکمه مردمی به لکه ننگی از تاریخ پیوست
خبر مرگ اکبر هاشمی بهرمانی امروز منتشر گردید . اما به راستی اکبر هاشمی با کارنامه ای پر از فساد و جنایات جایی در تاریخ ایران زمین دارد؟ رفسنجانی از بدو تاسیس رژیم فاشیستی اسلامی حاکم بر ایران نه تنها هیچ خدمتی به وطن خود نکرد بلکه با سرکوب مخالفان و دگر اندیشان چه در داخل و خارج از کشور و همچنین به قدرت رساندن دیکتاتور علی خامنه ایی هزینه بسیاری بر روی دوش ملت ایران به میراث گذاشت. 
هیچ کس جنایات این روباه مکار را فراموش نخواهد کرد

حسام عطارزاده
 

No comments:

Post a Comment