Thursday, April 16, 2015

افسانه یادگار، شهروند بهایی طی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل بازداشت شد؛ دو زندانی بهایی بند ۲۰۹ آزاد شدند

بازداشت شهروندان بهایی
ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با یورش به منزل افسانه یادگار، پس از تفتیش و بازرسی منزل، این شهروند بهایی ساکن تهران را بازداشت کردند.
بنا بر اطلاع «کمپین صلح فعالان در تبعید»، روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴، طی یورش ماموران وزارت اطلاعات و تفتیش همزمان منزل دو شهروند بهایی در تهران، افسانه یادگار بازداشت شد اما به دلیل باردار بودن ژینوس وصلی، از بازداشت وی صرف نظر شد.
هنوز اطلاعی از علت این یورش، و محل بازداشت افسانه یادگار، اطلاعی در دست نیست اما یک منبع مطلع در گفتگو با خبرنگار این کمپین توضیح داد که این بازداشت نیز در ارتباط با پرونده یورش ۲۷ بهمن به شهروندان بهایی، در تهران و اصفهان است.
در همین رابطه، روحیه باقردخت و مونا مهرابی دو زندانی بهایی که از زمان یورش ۲۷ بهمن به شهروندان بهایی، در بند انفرادی  ۲۰۹  واقع در زندان اوین محبوس بودند، به ترتیب در تاریخ ۸ و ۱۷ فروردین، به قید وثیقه ۲۰۰ میلیونی آزاد شدند.
منبع: فعالان در تبعید

No comments:

Post a Comment