Friday, March 6, 2015

فتوا برای یک شهروند بهایی

.
در ایران اسلامی دین رسمی کشور اسلام شیعی می باشد و هر باور مذهبی دیگر از نظر حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مرتد و محارب با خدا شمرده می شود.و حکم چنین شخصی در قانون اساسی کشور اعدام قید گردیده است و گذشته از قانون اساسی ، مراجع با صدور حکمی ، فتوا به مرگ شخص می دهند.

به گزارش «محبت نیوز» به نقل از خبر دریافتی ، بهنام روغنی ، شهروند مسلمان زاده ای است که به آیین بهاییت گرویده است و به خاطر باور مذهبی خود مجبور به ترک وطن گشت و با به راه اندازی چند وب سایت اقدام به ترویج این آیین نمود که این عمل او از دید مقامات دولتی و مراجع تقلید دور نمانده است و با صدور نامه ای و ضمیمه ساختن ادرس وب سایت ها، مرجع تقلید آیت الله علوی گرگانی ،ایشان را مرتد و مهدورالدم اعلام نموده اند که به خودی خود این فتوا پیامد اعدام را در پی دارد.
این گزارش می افزاید؛ بعد از صدور این فتوا فشار بر این هموطن بهایی افزایش یافت بطوریکه بسیاری از سایتهای حکومتی ایشان را جاسوس آمریکا و اسرائیل خواندند.
فشار برروی جامعه بهایی در ایران بعد از انقلاب و در سالهای گذشته رو به فزونی است به طوریکه در سال گذشته تعدادی از شهروندان بهائی که تعدادشان کم هم نیست به سبب باورهایشان راهی زندان شدند ، بسیاری از تحصیل محروم گردیدند و آن چنان این قشر مورد توجه حکومت قرار گرفتند که گورستانهای آنها مورد تخریب قرار گرفت و در چندین مورد حتی اجازه دفن جسد هم صادر نگردید.
این رویکرد به محدودیت شهروندان بهایی و نقض پاره‌ای از حقوق اساسی آنها منجر شده است که از جمله آن می‌توان به عدم برخورداری از حق تحصیل در دانشگاه‌های ایران اشاره کرد، امری که در گزارش نهادهای جهانی مانند عفو بین‌الملل نیز انعکاس یافته است.
بهاییت از جمله آیین‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران آن را به رسمیت نمی‌شناسد و از آن با عناوینی مانند «فرقه ضاله» یا «فرقه انحرافی» نام می‌برد.
گزارش سال گذشته کمیسیون آزادی مذاهب که در آمریکا مستقر است، ایران را به همراه ۱۴ کشور دیگر جهان در شمار بزرگ‌ترین ناقضان آزادی مذهب معرفی کرده است.
منبع: محبت نیوز

No comments:

Post a Comment