Friday, March 6, 2015

بازداشت خسرو دهقانی، شهروند بهایی در اصفهان

Untitled

خسرو دهقانی شهروند بهایی ساکن اصفهان توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به زندان اصفهان منتقل شد.
 روز سه شنبه دوازده اسفند ماه سال جاری، مهندس خسرو دهقانی از شهروندان بهایی اصفهان توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به زندان منتقل شد.
نامبرده یکی از محکوم شدگان پرونده بیست شهروند بهایی می باشد که توسط دادگاه انقلاب یزد به حبس های ۱ تا ۴ سال حبس محکوم شده اند.
طی یک ماه گذشته چهار نفر از بهاییان محکوم در این پرونده برای گذراندن حکم به زندان رفته و تعدادی هم جهت اجرای محکومیت احضار شده اند.
خسرو دهقانی به ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم می باشد. هنوز مشخص نیست بازداشت نامبرده جهت اجرای حکم بوده یا دلیل دیگری داشته است.
 هرانا

No comments:

Post a Comment