Thursday, December 4, 2014

عضو انجمن صنفی معلمان کردستان روانه زندان شد

مختار اسدی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان عصر روز پنج‌شنبه جهت گذراندن حکم یک سال حبس خود احضار شد.
بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی‌، امروز پنج‌شنبه ۱۵ آذر ۹۳، مختار اسدی عضو انجمن صنفی معلمان کردستان به صورت تلفنی برای اجرای حکم زندان احضار شد.
این معلم کرد سنندجی در سال 1385 در اعتراض بزرگ نمایندگان کانون‌های صنفی معلمان با فراکسیون مجلس توسط پلیس امنیت بازداشت شد و برایش پرونده‌سازی کردند.
در آذر ماه 1391 آموزش و پرورش استان کردستان حکم تبعید مختار اسدی، فعال صنفی معلمان را برای پنجمین سال پیاپی تمدید کرده بود که با شکایت نامبرده به دیوان عدالت اداری حکم مذکور لغو شد.

پس از آن مختار اسدی در سال ۸۹ پس از دستگیری‌های سریالی اعضای کانون صنفی معلمان مانند: محمود بهشتی‌لنگرودی، علی‌اکبر باغانی، سیدمحمود باقری و اسماعیل عبدی بازداشت و پس از دادگاهی فرمایشی به بند ۲۰۹ اوین رفت. اسدی پس از ۶۶ روز بازداشت با وثیقه از زندان آزاد شد و قاضی صلواتی در شعبه پانزده دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام برایش حکم یک سال حبس صادر کرد.
منبع: ایران پرس نیوز

No comments:

Post a Comment