Saturday, September 6, 2014

طرح رسمی اتهامات مرگ آور برای تنی از نوکشیان مسیحی در بند

3 nokish
 دست کم دو تن از نوکیشان مسیحی در بند به اتهام محاربهٔ با خدا و افساد فی‌الارض که در صورت محکومیت می‌تواند جان آنان را در معرض خطر قرار دهد و یک تن نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هفته گذشته در دادگاه انقلاب کرج به نوکیشان مسیحی دربند «رضا ربانی و عبدالرضا علی حق‌نژاد» اتهام محاربهٔ با خدا و افساد فی‌الارض تفهیم اتهام شد همچنین «بهنام ایرانی» دیگر نوکیش مسیحی دربند نیز برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام شده است.
به گفته وکیل این نوکیشان مسیحی، طرح چنین اتهاماتی برای افرادی که در حوزه دین و اندیشه فعالیت داشته‌اند جای تعجب دارد و نمی‌تواند مصداقهای واقعی داشته باشد، او ابراز امیدواری کرد که این اتهامات در مراحل پیشرفته دادرسی از پرونده این شهروندان حذف شود.
لازم به اشاره است در قوانین موجود،‌ گاه عنوان افساد در کنار محاربه و‌ گاه به عنوان جرمی مستقل مطرح شده،‌ گاه مجازات مفسد به صورت دقیق و روشن بیان شده و‌گاه بدون تصریح به مجازات او، به همین مقدار بسنده شده است که مرتکب به مجازات مفسد یا محارب محکوم خواهد شد و این محکومیت می‌تواند یکی از چهار مجازات «۱ـ‌ قتل ۲ـ آویختن به دار ۳ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ ۴ـ نفی بلد» باشد.
در حال حاضر عبدالرضا علی حق‌نژاد، بازداشت شده ۲۷ مرداد ۹۰ و رضا ربانی، بازداشت شده آذرماه ۹۲ در ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری می‌شوند و همینطور آقای بهنام ایرانی با محکومیت یکسال حبس تعزیری و اجرایی شدن ۵ سال حبس تعلیقی خود نیز در این زندان بسر می‌برد.
منبع: هرانا

No comments:

Post a Comment